Seznam zapojených arboristů

„K ošetřování stromů je potřeba přistupovat s velkou pokorou a uvažovat ve větších časových horizontech než je jedna nebo dvě lidské generace.“
říká Daniel Kocourek
arborista zapojený do projektu Zdravé stromy pro zítřek
Zprávy ze spřízněných webů