Jak projekt funguje

Jak projekt funguje

Vzrostlé stromy mají díky projektu Zdravé stromy pro zítřek příležitost zdarma získat hodnocení svého stavu i ukázkové ošetření arboristy, kteří vlastní mezinárodní certifikát European Tree Worker (ETW).

Hodnocení stavu stromu zdarma

Po přihlášení stromu do projektu jej v podzimních měsících navštíví odborníci z Mendelovy univerzity v Brně, aby ve spolupráci se studenty zdarma posoudili jeho zdravotní stav a navrhli další postup. I v případě, že váš strom nevybereme k ošetření, získáte důležitou dokumentaci, která vám pomůže pečovat o strom v budoucnosti. Pokud se jedná o památný strom, využijete odborný posudek zároveň jako podklad pro orgány ochrany přírody schvalující ošetření.

Stromy k ukázkovému ošetření vybírá komise

V projektu bohužel nemůžeme vyhovět všem žádostem o ošetření. Odbornou péči se podaří zajistit přibližně polovině přihlášených stromů. O tom, zda váš strom obdrží poukaz na ukázkové ošetření, rozhoduje komise. Hlavním cílem projektu je osvěta, a proto komise při výběru stromů zohledňuje způsob, jakým bude ošetření prezentováno veřejnosti (zaměstnancům úřadu, starostům okolních obcí, médiím, obyvatelům apod.). Mezi další důležitá kritéria patří stav stromu a z něj vyplývající potřebnost zásahu i jeho proveditelnost. Neméně důležitá je také historie stromu, jeho význam pro místní komunitu i kvalitní zpracování žádosti.

Ošetření provádí dobrovolníci z řad arboristů

Pokud komise vybere váš strom, v jarních měsících proběhne jeho ošetření. Jeden den své práce mu sponzorsky věnují certifikovaní arboristé, kteří se do Zdravých stromů pro zítřek dobrovolně přihlásili. Jestliže se bude jednat o náročnější ošetření, bude na stromu pracovat hned několik arboristů (obvykle dva až tři).

V koruně stromů arboristé nejčastěji odstraňují suché, poškozené či nevhodně rostoucí větve, vyvažují a odlehčují korunu řezem nebo upravují podchodnou a podjezdnou výšku. Ceny takovýchto zákroků se běžně pohybují v řádu tisíců až desetitisíců korun, ale vy je budete mít díky projektu zdarma. Bude-li potřeba v koruně stromu instalovat bezpečnostní vazbu nebo zapůjčit plošinu pro ošetření stromu rostoucího nad frekventovanou silnicí, hradíte náklady na využitý materiál sami. Stejně tak byste měli zajistit následný úklid větví a prezentaci ošetření médiím a veřejnosti.

Zprostředkování kontaktu s odborníky

Arboristy pro ošetření stromu se snažíme přidělovat tak, aby jejich působnost odpovídala vašemu regionu. Díky tomu získáte kontakty na prověřené profesionály v dosahu a možnost osobně si ověřit kvalitu jejich služeb.