O projektu

O projektu

Zdravé stromy pro zítřek jsou společným projektem Nadace Partnerství, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s. a Mendelovy univerzity v Brně. Finančně jej podporují Lesy České republiky. Projekt vznikl v roce 2009 a od té doby získala hodnocení stavu a odborné ošetření téměř stovka stromů z celé republiky.

Posouzení stavu všech přihlášených stromů provádí odborníci z Mendelovy univerzity ve spolupráci se studenty. Díky tomu majitelé stromů obdrží cenné informace o vitalitě, bezpečnosti a perspektivě stromu.

Vybraným stromům pak sponzorsky věnuje jeden den své práce přibližně 30 až 40 arboristů, kteří se do projektu dobrovolně přihlásili. Všichni zapojení arboristé vlastní mezinárodní certifikát European Tree Worker (ETW), který prokazuje jejich znalosti a dovednosti v oboru.

Podívejte se, kteří arboristé se na projektu podílejí.

O co nám jde?

  • Poskytnout zdarma ošetření stromům, které jej nutně potřebují.
  • Ukázat, jak správně pečovat o vzrostlé stromy.
  • Vzdělávat majitele stromů, aby se o ně starali včas a ošetření přenechali zkušeným odborníkům.
  • Zvýšit povědomí veřejnosti o arboristice a usnadnit orientaci při výběru arboristů.

Zajímavosti z předchozích let

  • Mezi ošetřenými byly i významné památné stromy – například Sudslavická lípa, Teslínský buk, Kobzova lípa z Francovy Lhoty nebo Lípa Johanky z Rožmitálu pod Tremšínem.
  • Nejčastěji ošetřenými druhy v projektu byly lípy a duby.
  • Nejmladšímu ošetřenému stromu bylo 50 let a nejstaršímu 600 let.
  • Nejzajímavější druh stromu, který se podařilo ošetřit, byl škumpovník lákodárný.
  • Nejvíce stromů arboristé doposud ošetřili ve Středočeském kraji.