Příklady ošetřených stromů

Příklady ošetřených stromů

Rádi bychom vás inspirovali k přihlášení stromu do projektu Zdravé stromy pro zítřek, a tak uvádíme několik ukázek stromů, které v předchozích letech získaly sponzorské ošetření certifikovanými arboristy.

Sudslavická lípa

Sudslavická lípa

Sudslavická lípa

Více než 600 let starou lípu odborníci považují za nejmohutnější lípu v Jihočeském kraji a podle obvodu kmene (11,7 m) také za druhou největší rostoucí lípu v republice. Traduje se, že pod lípou kázal Jan Hus a v dobách husitských tábořil Jan Žižka. Lípa má dutý kmen, který sloužil jako chlívek pro kozy, a korunu zpevněnou lany a kovovými pásy. I přes svůj vysoký věk je stále vitální, bez újmy přečkala povodně v roce 2002 i orkán Kyril. Některé větve lípy však proschly a také stříšky zakrývající otvory v kmeni potřebovaly opravit, a tak město Vimperk přihlásilo lípu do Zdravých stromů pro zítřek.  V roce 2011 ji v rámci projektu sponzorsky ošetřil certfikovaný arborista Karel David Peřina.

Šitbořická lípa

Šitbořická lípa

Šitbořická lípa

Památná lípa roste spolu s další lípou u sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1796. Oběma stromům, které stojí v centru jihomoravských Šitbořic nedaleko kostela sv. Mikuláše, je údajně 150 let. Koruna lípy stojící po levé straně sochy však byla v místy proschlá a v některých větvích se objevily zřetelné otvory. Obec chtěla předejít jejímu zbytečnému pokácení a kvůli její záchraně podala žádost o ošetření. Jeden den péče lípě v roce 2010 zdarma věnoval arborista Tomáš Šarapatka.

Hartmanova lípa

Hartmanova lípa

Hartmanova lípa

Dnes již 30 metrů vysokou lípu vysadili před více než 400 lety v zahradě tehdejšího prvního hostince v obci Bystré. V roce 2010 zdejší obyvatelé na lípu znovu umístili a nechali slavnostně vysvětit skříňku s panenkou Marií, která zde bývala více než 170 let až do konce 80. let. Lípa byla naposledy odborně ošetřena v roce 1986 a její stav nebyl před přihlášením do projektu v roce 2011 příliš dobrý. Certifikovaní arboristé David Baloga a Tomáš Stejskal museli během ošetření ořezat suché větve a odlehčit a nepatrně snížit korunu. Odstranili také zbytky staré vazby a polorozpadlé bednění na otevřené dutině pro větší provzdušnění a lepší kontrolu stavu kmene. Celé ošetření trvalo přibližně 8 hodin.

Jírovec v Táboře

Jírovec v Táboře

Jírovec v Táboře

Dva mohutné jírovce rostoucí na Žižkově náměstí v Táboře nechali v roce 1854 vysadit u příležitosti sňatku císaře Františka Josefa I. s Alžbětou Bavorskou. Jírovce jsou nedílnou součástí náměstí a společně dotváří jeho charakter. Zdravotní stav jednoho z nich byl zhoršený, a proto vyžadoval ošetření. O „omlazení“ stromu se v roce 2011 v rámci projektu Zdravé stromy pro zítřek postarali certifikovaní arboristé David Hora a Jan Svárovský.

Lípa u zámku v Bystrém

Lípa u zámku v Bystrém

Lípa u zámku v Bystrém

Přes 160 let stará lípa je dominantou areálu zámku v Bystrém, kde v současnosti sídlí domov pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Lípu pravděpodobně vysadili v 19. století při vzniku parku za kněžny Ernestiny z Langetu. Domov chtěl po deseti letech bez odborného zásahu zajistit bezpečnost stromu pro své okolí, a tak požádal o bezplatné ošetření. Lípu si v roce 2012 „vzali do parády“ certifikovaní stromolezci Michal Kindl a Robert Kohout. Korunu stromu zbavili suchých a poškozených větví a pro její stabilizaci nainstalovali bezpečnostní vazby.