Dezinfex Original dezinfekční a čisticí prostředek 5 l

Dezinfex Original dezinfekční a čisticí prostředek 5 l

Drogerie | DOMÁCNOST | Úklid | Kuchyň

Cena: 70.32 CK

Popis Dezinfex Original je všestranný dezinfekční a čisticí prostředek vhodný pro dezinfekci povrchů i vody. Likviduje až 99,9 % bakterií a virů, takže se stává postrachem pro všechny bakterie a viry ve vašem okolí. Použít ho můžete k dezinfekci a čištění van, sprchových koutů, WC, dřezů, obkladů, lednic, kuchyňských potřeb a různých nástrojů. Dezinfex Original je produkt nejvyšší kvality sestavený dle formulí nové generace a vyrobený v Česku. Větší ekonomické balení o objemu 5 litrů! Dávkování: Ke spolehlivé dezinfekci ploch a nástrojů se používá 0,8 až 1 litr přípravku na 8 l vody, doba expozice min. 30 minut (účinnost na bakterie včetně spór, plísní, virů a vláknitých hub). Pouze k čištění dávkujte 100 až 150 ml přípravku na 8 l vody. Předměty přicházející do styku s potravinami či pokožkou opláchněte po použití pitnou vodou. Před nepopsanou aplikací vyzkoušejte přípravek na malém, méně viditelném místě. NEBEZPEČÍ. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Nevdechujte páry. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předáním odpovědné osobě. Nebezpečné látky: Chlornan sodný, hydroxid sodný. CLP Regulation - Žíravost - Nebezpečí Složení: Účinná látka: chlornan sodný 49 g/kg (<5 % aktivní Cl), ostatní složky: <5 % hydroxid sodný

Dezinfex Original dezinfekční a čisticí prostředek 5 l eshop >>Další zboží:

Finish Shine & Protect Citrón leštidlo do myčky  400 ml

Finish Shine & Protect Citrón leštidlo do myčky 400 ml

Popis Nové leštidlo Finish Shine & Protect s vůní citrónu poskytuje vynikající ochranu proti skvrnám a vodním kapkám! Sklo bude zářit diamantovým leskem. Užijete.. zjistit více >>
Somat 3x Clean Action čistič myčky  2 x 250 ml

Somat 3x Clean Action čistič myčky 2 x 250 ml

Popis Somat čistič myčky 3x Clean Action má trojitou čisticí sílu. Intenzivně odstraňuje mastnotu a vodní kámen v myčce, stříkacích tryskách a filtru. Udržuje hygi.. zjistit více >>
Smac Express Ultra odmašťovač lemon 650 ml

Smac Express Ultra odmašťovač lemon 650 ml

Vlastnosti K okamžitému setření Neporazitelný proti mastnotě S vůní citronu Skladování a použití Způsob skladováníTypTrvanlivéPříprava a použitíPo použití setřete. Nepoužívejte na průhledné umělé hmoty, lakované nebo choulostivé povrchy. V případě pochybností vyzk.. zjistit více >>