Dezinfex Original dezinfekční a čisticí prostředek 5 l

Dezinfex Original dezinfekční a čisticí prostředek 5 l

Drogerie | DOMÁCNOST | Úklid | Kuchyň | Čističe

Cena: 87.90 CK

Popis Dezinfex Original je všestranný dezinfekční a čisticí prostředek vhodný pro dezinfekci povrchů i vody. Likviduje až 99,9 % bakterií a virů, takže se stává postrachem pro všechny bakterie a viry ve vašem okolí. Použít ho můžete k dezinfekci a čištění van, sprchových koutů, WC, dřezů, obkladů, lednic, kuchyňských potřeb a různých nástrojů. Dezinfex Original je produkt nejvyšší kvality sestavený dle formulí nové generace a vyrobený v Česku. Větší ekonomické balení o objemu 5 litrů! Dávkování: Ke spolehlivé dezinfekci ploch a nástrojů se používá 0,8 až 1 litr přípravku na 8 l vody, doba expozice min. 30 minut (účinnost na bakterie včetně spór, plísní, virů a vláknitých hub). Pouze k čištění dávkujte 100 až 150 ml přípravku na 8 l vody. Předměty přicházející do styku s potravinami či pokožkou opláchněte po použití pitnou vodou. Před nepopsanou aplikací vyzkoušejte přípravek na malém, méně viditelném místě. NEBEZPEČÍ. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Nevdechujte páry. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předáním odpovědné osobě. Nebezpečné látky: Chlornan sodný, hydroxid sodný. CLP Regulation - Žíravost - Nebezpečí Složení: Účinná látka: chlornan sodný 49 g/kg (<5 % aktivní Cl), ostatní složky: <5 % hydroxid sodný

Dezinfex Original dezinfekční a čisticí prostředek 5 l eshop >>Další zboží:

Cif Max Power Spring Fresh krém 450 ml

Cif Max Power Spring Fresh krém 450 ml

Popis - Důkladnější*. - Rychlejší*. - Zářivější*. Cif Cream Max Power, díky svému složení s bělicí přísadou, zabezpečí trojitý čisticí účinek: důkladněj.. zjistit více >>
Kronstar Čistič na trouby (nový obal)

Kronstar Čistič na trouby (nový obal)

Popis Čistič na trouby a grily Použití: Nechte troubu vychladnout. Před použitím pořádně protřepte. Rovnoměrně nastříkejte a nechte působit přibližně 1 hodinu, p.. zjistit více >>
Disinfekto dezinfekční prostředek 1000 ml

Disinfekto dezinfekční prostředek 1000 ml

Popis Dezinfekto je tekutý, dezinfekční a čisticí prostředek proti bakteriím a plísním. Je určen pro dezinfekci a čištění omyvatelných ploch a předmětů: podlah, ka.. zjistit více >>