Duck 100% odstraňovač vodního kamene 750 ml

Duck 100% odstraňovač vodního kamene  750 ml

Drogerie | DOMÁCNOST | Úklid | Čisticí prostředky | WC | WC čističe

Cena: 53.90 CK

Popis Návod pro použití:  Čištění a odstranění vodního kamene: 1. Stlačte obě strany víčka a odšroubujte. 2. Nakloňte láhev, aby se naplnilo hrdlo. 3. Rovnoměrně nastříkejte přípravek pod obrubu celé WC mísy a nechte působit 15 minut. 4. Vyčistěte mísu kartáčem nad i pod hladinou vody a spláchněte. Pro odstranění většího znečištění znovu aplikujte a nechte působit přes noc. 5. Láhev důkladně uzavřete. Používejte alespoň 3x týdně, aby byla vaše toaleta čistá. Vlastnosti Změní barvu když účinkuje Skladování a použití Způsob skladováníTypTrvanlivéPříprava a použitíNávod pro použití: Čištění a odstranění vodního kamene: 1. Stlačte obě strany víčka a odšroubujte. 2. Nakloňte láhev, aby se naplnilo hrdlo. 3. Rovnoměrně nastříkejte přípravek pod obrubu celé WC mísy a nechte působit 15 minut. 4. Vyčistěte mísu kartáčem nad i pod hladinou vody a spláchněte. Pro odstranění většího znečištění znovu aplikujte a nechte působit přes noc. 5. Láhev důkladně uzavřete. Používejte alespoň 3x týdně, aby byla vaše toaleta čistá. Podrobná data CLP Regulationžíravost - Nebezpečí životní prostředí - NebezpečíBezpečnostní varování Duck® 100% odstraňovač vodního kamene - tekutý čistič WC mísy. Nebezpečí Obsahuje: kyselinu chlorovodíkovou, 2,2´-(oktadec-9-enylimino) bisepthanol, alkoholy, C13-15-rozvětvené a lineární, ethoxylované EO=8. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Může být korozivní pro kovy. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte dým. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte pouze na WC mísy. Zamezte dlouhotrvajícímu styku s kůží. Nemíchejte s bělicími činidly ani jinými domácími čisticími přípravky.Jazyk produktuHlavní jazyk návodu - čeština Instalační jazyk - češtinaJazyky na baleníČeštinaPolštinaRozklad popisuFunkční jméno - Odstraňovač Varianta - 100% vodního kamene

Duck 100% odstraňovač vodního kamene 750 ml eshop >>Další zboží:

Bref Hygiene WC gel Fresh 700 ml

Bref Hygiene WC gel Fresh 700 ml

Popis Bref gelový WC čistič díky silnému složení účinnému zejména proti vodnímu kameni zajišťuje hygienickou čistotu a lesk vaší toalety. WC čistič po aplikaci do.. zjistit více >>
Duck Power čistič WC, odstraňovač skrvn levandule 750 ml

Duck Power čistič WC, odstraňovač skrvn levandule 750 ml

Popis Odstraňuje vodní kámen, skvrny a pachy. Po spláchnutí se ve WC míse vytvoří ochranná vrstva, která brání tvorbě skvrn i mezi čištěními.Husté tekuté čističe Duck Power Odstraňovač skrvn ve formě gelu, které vyřeší.. zjistit více >>
Bref 10x Effect WC gel kompletní ochrana 700 ml

Bref 10x Effect WC gel kompletní ochrana 700 ml

Popis Usnadnit úklid WC mísy pomůže nový čistič s technologií Colour Indicator. Jakmile ho nanesete, při kontaktu s vodou změní barvu, takže hned uvidíte, kde jste př.. zjistit více >>