Lípa z Drahelčic získala dárek v podobě ošetření ještě před Vánocemi

Lípa z Drahelčic získala dárek v podobě ošetření ještě před Vánocemi

Certifikovaný arborista Karel David Peřina ve čtvrtek 21. listopadu bezplatně ošetřil Masarykovu lípu z Drahelčic u Prahy.

Přestože ošetřování stromů v 5. ročníku projektu Zdravé stromy pro zítřek proběhne až na jaře, po zvážení stavu této významné a nově i památné lípy komise předběžně rozhodla o jejím ošetření již letos na podzim. K udělení výjimky nás vedla obava, aby strom ve zdraví přežil zimu.

Více než 250 let stará lípa roste na uměle navršeném kopečku – mohyle, kde jsou údajně pochování ti, co nepřežili morovou ránu i francouzští vojáci, kteří zde tábořili za války v polovině 18. století. Lípa patří mezi nejstarší pamětihodnosti Drahelčic a stojí v místě, které historické mapy označují jako významný rozcestník. V roce 1936 získala jméno Masarykova a při této příležitosti byla také posvěcena. Společenský význam lípy mimo jiné dokazuje i její zvěčnění na obrazech a ve filmovém dokumentu z 80. let. V roce 1981 se lípa po úderu blesku rozlomila a přišla o dvě třetiny koruny, což oslabilo její zdravotní stav.

O ukázkové ošetření požádala obecně prospěšná společnost Příroda pro Drahelčice. Zkušený arborista Karel David Peřina v koruně lípy provedl redukční a bezpečnostní řez, aby došlo ke stabilizaci stromu. Na jaře se pak ještě uskuteční výměna podpěr zarůstajících do kůry stromu za nové.

Pan Peřina se ošetřování stromů věnuje již od roku 1985 a sám říká: „Jsem vděčný Bohu, že právě ošetřování stromů je mou obživou i koníčkem současně. A přeji si takové zdraví, abych to mohl dělat až za důchod.“

A tak mu děkujeme za ošetření lípy a zároveň přejeme pevné zdraví.