Proběhla první dvě ošetření tohoto roku

Proběhla první dvě ošetření tohoto roku

V březnu ošetřili certifikovaní arboristé první stromy letošního ročníku. Jednalo se o lípu velkolistou ze Šluknova a moruši bílou ve Vikýřovicích.

Lípa, která je pozůstatkem aleje z přelomu 18. a 19. století a roste v ulici Zámecká ve Šluknově, se dočkala odborné péče 17. března pod vedením certifikovaných arboristů Martina Jiránka a Jakuba Tichého. Aby lípu stabilizovali, provedli v její koruně tvarovací řez a upevnili bezpečnostní vazbu.

„Ozdravnou kúru“ v koruně 120 staré moruše z Vikýřovic vzal zase 19. března do rukou certifikovaný arborista Matěj Srovnal. Odlehčil větve této nejstarší známé moruše v Olomouckém kraji a ošetřil jí bezpečnostním řezem.

Obě ošetření provedli arboristé na vlastní náklady a my jim za ně děkujeme!