Zdravé stromy pro zítřek končí

Zdravé stromy pro zítřek končí

Projekt Zdravé stromy pro zítřek běžel sedm roků a letos končí. Byl to unikátní projekt tří organizací (Nadace Partnerství, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Mendlovy univerzity), kterému se dařilo ovlivňovat a vychovávat veřejnost ku prospěchu většího povědomí v péči o vzrostlé stromy. Děkujeme tímto i všem zapojeným arboristům, kteří věnovali nejeden den své práce péči o dřeviny.

Za trvání projektu se podařilo ošetřit 133 vzrostlých stromů a jednu mladou alej. Nejčastěji ošetřovaným druhem byla lípa (74 kusů dřevin) a následoval ji dub v počtu 25 kusů. Ostatní druhy dřevin byly zastoupeny v menší míře. Byli to na příklad jírovce, javory, jasany, jilmy, hrušně,  buky nebo vrby.  Za sedm let se zapojilo 67 certifikovaných arboristů z celé České republiky.

Co se týká zastoupení krajů, ve kterých se nejvíce ošetřovalo, jednoznačně zvítězil kraj Středočeský. Následován byl krajem Vysočina, Jihomoravským, Jihočeským a Zlínským krajem.

Zdravé stromy pro zítřek v této podobě letos končí. Ne, že by projekt nebyl úspěšný, kvalitní nebo nepotřebný. To spíše naopak. K tomuto rozhodnutí nás dovedly především finance a pracovní kapacita. Máme jiné činnosti, na které se potřebujeme v současnosti zaměřit více. Budeme se těšit na spolupráci na jiných projektech zaměřených na podporu kvalitního životního prostředí.

Za Nadaci Partnerství

Hana Zuchnická