Jak poznat dobrého arboristu?

Jak poznat dobrého arboristu?

Stromy jako dlouhověké organizmy na sobě nesou stopy po ošetřeních ještě desítky až stovky let. Řez stromů je nevratnou činností, a proto by jej měl provádět pouze kvalifikovaný odborník – arborista.

Péče o stromy zahrnuje mnoho potřebných znalostí o dřevinách, jejich vývoji, chorobách, řezech, ale i zákonech a bezpečnosti práce. Arboristika je oborem, který se u nás v posledních letech dynamicky vyvíjel. Nyní jsme však ve fázi, kdy si můžeme mezi arboristy vybírat.

Certifikát jako vhodné vodítko při rozhodování

Univerzální návod, jak poznat dobrého arboristu, pravděpodobně nikde nenajdeme, ale můžeme se zaměřit na ukazatele, které svědčí o aktivitě a informovanosti odborníka. Kromě klasického vzdělání u nás máme certifikační systém založený na celoživotním vzdělávání lidí pohybujících se v praxi. Certifikační systém má několik úrovní a každá splňuje požadavky určité úrovně v péči o stromy. Při výběru arboristy se můžete orientovat podle 2 certifikacíČeský certifikovaný arborista a European Tree Worker. Obě certifikace fungují tak, že arborista musí pro získání certifikátu prokázat své znalosti při teoretické i praktické zkoušce před odbornou komisí. Certifikát se vydává s platností na tři roky a pro prodloužení platnosti musí arborista dokládat, že se průběžně vzdělává absolvováním různých školení a seminářů.

Český certifikovaný arborista (ČCA)

Certifikační program odborně garantuje Mendelova univerzita v Brně. Má dvě úrovně a dvě nadstavbové specializace.

Český certifikovaný arborista – je základní úroveň, která pokrývá oblasti v péči o stromy ze země. Soustředí se především na provádění kvalitních výsadeb, výchovných řezů, ošetřování keřů a základní znalosti biologických souvislostí.

  • Český certifikovaný arborista – specialista pro práci s plošinou – je nadstavbová specializace zaměřená na pohyb v koruně stromu a ošetření vzrostlých stromů s využitím plošiny.
  • Český certifikovaný arborista – specialista pro práci stromolezeckou technikou – je nadstavbová specializace zaměřená na pohyb v koruně stromu a ošetření vzrostlých stromů s využitím stromolezeckých technik. V rámci této certifikace se uznává certifikace ETW (viz níže).

Konzultant – Český certifikovaný arborista – je nejvyšší úroveň certifikace a zahrnuje znalosti nezbytné k hodnocení stavu stromů a správnému návrhu ošetření. Zájemce o tento typ certifikace musí mít celkový přehled o metodikách používaných v oboru, musí znát důležité organizmy vyskytující se na stromech a musí být schopen věcné a podložené argumentace.

European Tree Worker (ETW)

Certifikační program odborně garantuje Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s. a je určený specialistům, kteří pracují stromolezeckou technikou. Certifikovaný arborista ETW musí prokázat nejen své teoretické znalosti, ale také schopnost pohybovat se v korunách stromů s ohledem na bezpečnost. Samozřejmostí je pak provedení kvalitního ošetření stromu a propojení těchto kroků s jeho biologickými a mechanickými vlastnostmi.

Najděte certifikovaného arboristu ve vašem kraji