Otázky a odpovědi k péči o stromy

Otázky a odpovědi k péči o stromy

Jak často provádět výchovný řez? Kdy je nejvhodnější doba k ořezu stromu? Kdo může vyhlásit strom za památný? V této sekci se snažíme zodpovědět vaše dotazy.

Jaký je nejlepší termín pro výsadbu?

Prostokořené sazenice a sazenice s balem je vhodné vysazovat na jaře a na podzim, když je sazenice ve vegetačním klidu. Sazenice kontejnerované se mohou vysazovat v průběhu celého roku. Ani v jednom případě by se sazenice neměly vysazovat za mrazu, do zamrzlé půdy nebo při vysokých teplotách.

Co si musím před výsadbou pohlídat?

Důležité je přemýšlet o stanovišti, a to jak z pohledu prostorového (sítě technického vybavení, domy, ploty, pozemní komunikace), tak i jeho vlastností (kvalita půdy, zamokření, zasolení, klima atd.) Na základě stanovištních podmínek, využitelného prostoru a plánovaného efektu dřeviny se vybírá vhodný druh.

Více v sekci Výsadba a povýsadbová péče

Na co nesmím po výsadbě zapomenout?

Po výsadbě je důležité strom pravidelně zalévat a často kontrolovat kotvení, jistící prvky. Nutné je také pravidelně provádět výchovný řez. Pamatujte, že kvalitní následná péče je levnější než ekonomicky náročnější řešení nevhodných větvení v budoucnosti.

Po jaké době je potřeba se k vysazenému stromu vrátit a udělat výchovný řez?

Výchovný řez se pravidelně provádí v intervalech 2-3 let.

Při výsadbě můžeme rovnou provést řez komparativní (srovnávací). Pokud jej uděláme kvalitně a dodržujeme při něm pravidla řezu výchovného, můžeme se ke stromu vrátit až za další 2-3 roky. Zanedbáme-li řez komparativní, měli bychom řez výchovný provést už rok po výsadbě.

Kolik stojí průměrné ošetření stromu?

Cena ošetření se odvíjí od užité technologie řezu, rozměru stromu a náročnosti prováděného pěstební ošetření. Ceny se také velmi liší v závislosti na jednotlivých arboristických firmách. Velmi nízká cena může do budoucna přinést nákladnější opatření. Špatně provedené ošetření je nevratné a jeho náprava může být velmi drahá a někdy i nemožná. Proto by měly pěstební opatření provádět vždy pouze osoby s odpovídající úrovní kvalifikace.

Více v sekci Jak poznat dobrého arboristu

Kdy je nejvhodnější doba k řezu stromu?

Nejvhodnější období pro řez stromů je na začátku vegetačního období – tj. v předjaří. Strom totiž zatím nemá vytvořenou listovou plochu, kterou bychom řezem odebírali, a má dostatečnou zásobu vody. Pokud je strom bez listí, je redukcí méně oslaben. Určení termínu řezu, ale záleží spíše na zvoleném typu zásahu. Pokud nedodržíme tento termín, nejedná se o chybu.

Obecně provádíme řez výchovný a řez zdravotní během vegetace, řez bezpečnostní během celého roku, řezy stabilizační a tvarovací v době vegetačního klidu – pokud se tedy nejedná o bezprostřední ohrožení.

Je potřeba zatírat rány po řezu větví?

Zatírání ran po řezu není nutné. V případě řezu stromů za vysokých teplot můžeme zatřením rány mírně snížit nadměrný výpar, ale efektivita tohoto opatření není odpovídající ve srovnání s jeho náročností. V některých případech se dokonce zatírání vnímá negativně, a to když tímto způsobem dochází k překrývání technicky špatně provedených řezů.

Pokud dochází k zatírání ran, použité prostředky je nutné zapsat jako pomocný prostředek na ochranu rostlin ve smyslu §54 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb. do úředního registru (vyhláška č. 329/2004 Sb.).

S jak velkými řeznými ranami se strom vyrovná? Jak to můžu podpořit?

Jak se strom vyrovná s řeznými ranami, se odvíjí od jeho stavu, především vitality a schopnosti zabránit šíření choroboplodných zárodků (kompartmentalizace). Standard uvádí, že bychom neměli provádět řezy větví o průměru větším než 10 cm u dobře kompartmentalizujících dřevin a větším než 5 cm u dřevin špatně kompartmentalizujících.

Podpořit zavalení ran můžete správně provedeným řezem tzv. technikou řezu na větevní límeček.

Jak a kdo může vyhlásit strom za památný?

Památný strom může vyhlásit příslušný orgán ochrany přírody (pověřený obecní úřad pokud se nejedná o místa s územní ochranou). Návrh na vyhlášení může podat každý občan ČR.

Více na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny

Je možné skácet strom bez povolení? Potřebuji povolení k ořezu stromu?

Pokud strom roste mimo místa s územní ochranou, případně se nejedná o významný krajinný prvek, je možné bez povolení na vlastním pozemku pokácet strom do 80 cm obvodu ve výšce 1,3 m.

K ořezu stromu je nutné mít povolení pouze v případě, že se jedná o strom chráněný v rámci územní ochrany, strom památný nebo strom, který je součástí významného krajinného prvku. Doporučujeme využívat odborníků při ořezu všech stromů. Jestliže totiž dojde k poškození stromu neodborným ořezem, můžete za něj dostat pokutu.

Více na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny